Om Oss
25 - 27. august 2022 er det 7. året på "rad" at Honndalshallen fyllest av danseglade mennesker (dersom vi ser bort frå 2 år med pandemi der vi måtte avlyse).

Frå vi starta planlegginga av den fyrste dansegallaen (2014) tilbake på hausten 2013 har vi som arrangør hatt fokus på å utvikle eit arrangement av høg kvalitet, og god trivsel. Det skal vere kjekt å vere på dansegalla i Honndalshallen! 

Utifrå tilbakemeldingane frå våre gjester ser det ut til at vi klart dette, men samstundes er ikkje dette ei kvilepute for oss. Vi jobbar kontinuerlig for å utvikle oss, og set stor pris på tips og tilbakemeldingar på kva vi kan gjere betre, eller fornye.   

To nye deler av dette i år er at vi nyttar oss av Grobygget og Groparken torsdagkveld og laurdag på dagtid. Dette blir KNALL!
 


Her spelar svenske Holidays i showteltet under dansegallaen i 2019.