Om Oss
22 - 24. august 2024 er det 10. året på "rad" at Honndalshallen fyllest av danseglade mennesker (dersom vi ser bort frå 2 år med pandemi der vi måtte avlyse).

Frå vi starta planlegginga av den fyrste dansegallaen (2014) tilbake på hausten 2013 har vi som arrangør hatt fokus på å utvikle eit arrangement av høg kvalitet, og god trivsel. Det skal vere kjekt å vere på dansegalla i Honndalshallen! 

Utifrå tilbakemeldingane frå våre gjester ser det ut til at vi klart dette, men samstundes er ikkje dette ei kvilepute for oss. Vi jobbar kontinuerlig for å utvikle oss, og set stor pris på tips og tilbakemeldingar på kva vi kan gjere betre, eller fornye.   

Dei siste åra har vi nytta Grobygget og Groparken torsdag kveld og laurdag på dagtid.
 


Her spelar svenske Holidays i showteltet under dansegallaen i 2019.